Saltsjön utveckling
Saltsjön utveckling
 
 
VÄLKOMNA TILL SALTSJÖN UTVECKLING
Vi vänder oss till er som vill har fokuserade och engagerade arbetsgrupper med härlig laganda samt ledare som vill bli framgångsrika genom tydlig kommunikation, situationsanpassning och en motiverande ledarstil.

Vi kan hjälpa er uppnå tryggt ledarskap och fungerade grupper genom praktiska övningar där ni snabbt får insikter om hur ni agerar och reagerar som individ eller grupp i olika situationer. Och därifrån hitta alternativa vägar att lyfta den egna/gruppens förmåga.

Vi kan skapa stor förändring i disfunktionella grupper med kommunikations och samarbetssvårigheter. Vi hjälpen gruppen till insikt om befintliga mönster och roller, får dem att fokusera på ökad samverkan och betonar den professionella roll och det förhållningssätt varje medarbetare bör agera utifrån.

Inlärning sker genom övningar, upplevelser, insikter och reflektioner vilket är det kraftfullaste sättet för inlärning. I övningarna drar vi paralleller till deltagarnas arbetssituation och roll samt kundens verksamhet.

Vi blandar teoripass med aktiva övningar med hästar som belyser olika situationer, ledarskaps aspekter och stilar. Inte rätt eller fel, utan resultat, effekter etc.

Våra kursledare är utbildade i ett beprövat europeiskt koncept för hästunderstödutbildning, EAHEA European Association for Horse Assisted Education som fokuserar på ledar-, grupp och kommunikationsutveckling.
KONTAKTINFORMATION
Saltsjön Utveckling
Nolviksvägen 52
423 61 Torslanda
Mobil: 0762-098760
camilla.clasen@saltsjonutveckling.se