Saltsjön utveckling
Saltsjön utveckling
 
 
MEDARBETARUTVECKLING
Medarbetarna är organisationens vikigaste resurs. Genom ökad självinsikt och självkänsla ökar också trivseln och effektiviteten på arbetsplatsen.

Syftet:
Vi kan hjälpa individer att våga öka sin komfortzon och känna sig bättre rustad för nya utmaningar och förändringar. Kursdeltagarna får vetskap om sin egen roll och bidrag och blir därigenom mer målinriktade. Syftet är även att öka kommunikationsförmågan och att få ”verktyg” att bemöta andra med ett mer individanpassat förhållningssätt.

Kursen kan kombineras med grupputveckling.

Uppstartsmöte:
Innan kursen vill vi ha en dialog med uppdragsgivaren för att aktuella frågeställningar på arbetsplatsen ska kunna vävas i och tas upp under kursen. Samt att vi vid reflektion efter övningarna ska kunna dra bra paralleller till liknande situationer på arbetsplatsen.

Innehåll:
  • Komfortzonen, hantera förändring
  • Leda sig själv och andra
  • Platina regeln (olika kommunikationsprofiler): behandla andra som de vill bli behandlade
  • Tydlig kommunikation
  • Feedback och reflektion
  • Planera, nå mål och överkomma hinder.
  • Roll och ansvar
Prisexempel:

Två dagar
- Upp till 7 personer: 19.500:- ex. moms.
- 8-12 personer: 35.000:- ex. moms.

En dag
- Upp till 7 personer: 12.000:- ex. moms.
- 8-12 personer: 20.000:- ex. moms.KONTAKTINFORMATION
Saltsjön Utveckling
Nolviksvägen 52
423 61 Torslanda
Mobil: 0762-098760
camilla.clasen@saltsjonutveckling.se