Saltsjön utveckling
Saltsjön utveckling
 
 
MEDARBETARE
Camilla Clasén är managementkonsult, projektledare och kursledare samt driver Saltsjön Utveckling. Som konsult har hon arbetat med strategisk kompetensutveckling, verksamhetsutveckling, förändringsarbete, processutveckling, samverkan, effektiva arbetssätt och beslutsprocesser.

Hennes fokusområde har varit att undersöka otillräckligt samarbete mellan/inom företag och föreslå hur verksamheten kan förbättras. Camilla har erfarenhet av att arbeta med och driva globala komplexa projekt och har arbetat i många olika branscher bl.a. fordonsindustrin, medicinsk forskning, sjukvården, IT. Utbildningsmässigt har hon bl.a. en Master of Science i Informatik.


Catarina Espmark är managementkonsult, kursledare samt driver Espmark Innovation AB. Hon har tidigare arbetat vid Försvarsmaktens avdelning för strategisk ledning samt varit ansvarig för utvecklingen av Försvarsmaktens verksamhetsledningsstödsystem. Som konsult och rådgivare har Catarina haft nationella och internationella uppdrag inom incident och krisledning, organisations-, processutveckling samt strategisk ledning. Inom chefs- och ledarskapsutveckling har uppdragen omfattat analys av ledarskapsutvärderingar och ledarskapskartläggningar, utveckling av ledningsgrupper och styrelser samt kollektiv och individuell ledarstilsutveckling och coachning. Utbildningsmässigt har Catarina bl.a. en Fil. kand i Företagsekonomi.


Våra kursledare är utbildade i ett beprövat europeiskt koncept för hästunderstödutbildning, EAHEA European Association for Horse Assisted Education som fokuserar på utveckling av ledarskap, gruppsamverkan och kommunikation.


KONTAKTINFORMATION
Saltsjön Utveckling
Nolviksvägen 52
423 61 Torslanda
Mobil: 0762-098760
camilla.clasen@saltsjonutveckling.se