Saltsjön utveckling
Saltsjön utveckling
 
 
GRUPPUTVECKLING
Teamet är grundstenen för en fungerande verksamhet. Genom att ge teamet insikt i vilka roller och mönster som finns, individernas påverkan och bidrag i gruppen samt hur samarbetet starkt påverkar gruppens resultat så skapas en bra förutsättning för en effektiv och fungerande grupp.

Syfte:
Att utveckla och förbättra gruppens samarbetsförmåga, kommunikation, gruppkänsla, effektivitet och därmed resultat.

Målgrupper:
  • Befintliga grupper som vill förbättra sitt samarbete och öka effektiviteten.
  • Grupper där det finns samarbetssvårigheter, undergrupperingar, utanförskap etc.
  • Nya grupper, projektgrupper eller grupper där sammansättningen förändrats och där man snabbt vill lära känna varandra och få ett fungerande samarbete.
Uppstartsmöte:
Innan kursen vill vi ha en dialog med uppdragsgivaren för att aktuella frågeställningar på arbetsplatsen ska kunna vävas i och tas upp under kursen.

Innehåll:
Teoripass blandas med praktiska övningar där vi drar paralleller till liknande situationer på arbetsplatsen. Genom övningar får gruppen insikt i hur man agerar som individer och som grupp. Vilka invanda roller och mönster finns i gruppen? Efter varje övning får gruppen feedback samt reflektera över liknande agerande på arbetsplatsen.Gruppen får handgripligen, här och nu, träna upp förmågan att
  • kommunicera
  • samarbeta
  • hantera stress och konflikter
  • ge och ta feedback på ett konstruktivt sätt
Det här bidrar till att skapa ett "öppet" klimat i gruppen. Känslan för gruppen utvecklas och viljan att arbeta tillsammans.

Genom samarbetsövningarna tar gruppen reda på i vilken utvecklingsfas (grupputvecklingsteorin FIRO) gruppen befinner sig.

Kursen avslutas med en workshopövning där gruppen tar fram de specifika områden som gruppen vill förändra för att komma vidare som grupp och effektivisera sitt samarbete. Efter ett par veckor kan kurshandledaren komma till kundens företag (Göteborgs område) för en 2 timmars uppföljning.

Prisexempel:

Två dagar
- Upp till 7 personer: 19.500:- ex. moms.
- 8-12 personer: 35.000:- ex. moms.

En dag
- Upp till 7 personer: 12.000:- ex. moms.
- 8-12 personer: 20.000:- ex. moms.

KONTAKTINFORMATION
Saltsjön Utveckling
Nolviksvägen 52
423 61 Torslanda
Mobil: 0762-098760
camilla.clasen@saltsjonutveckling.se