Saltsjön utveckling
Saltsjön utveckling
 
 
KONSULTVERKSAMHET
Camilla Clasén har arbetat som management konsult och projektledare. Hon har stor erfarenhet av att utföra och driva komplexa utredningar och projekt i global miljö. En av hennes styrkor är hennes förmåga att fokusera på leverans och nytta för kunden. Hon har erfarenhet från en rad olika områden och branscher.

Exempel på områden:

Verksamhetsutveckling

Camilla har ett holistiskt holistiskt synsätt och ser de ofta komplexa frågeställningar som förändringar innebär och vilka risker man behöver parera. Camilla föredrar att arbeta med siktet framåt. Ta med det bästa av det som varit och ha med det i förändringen.
Samverkan

Samverkan mellan/inom företag. Exempelvis utreda icke funderade samarbete mellan eller inom företag. Arbeta fram handlingsplaner, nya förbättrade samarbetsformer och kommunikationskanaler etc.


Arbetssätt och beslutsprocesser

Camilla har arbetat med att ta fram nya effektiva arbetssätt och beslutsprocesser likväl som att utreda vilket arbetsätt inom en koncern som ger flest fördelar och kan vara lämpligt inom andra delar av koncernen.
Strategisk kompetensutveckling

Vilket kompetensbehov har företaget på lång och kort sikt? Vilka roller ska möta dessa behov. Vilken kompetens ska personalen/rollerna besitta och inom vilka områden. Hur ska de bidra till företaget internat och externt.


Workshopledning

Facilitering av möte, som del av uppdrag eller fristående.


KONTAKTINFORMATION
Saltsjön Utveckling
Nolviksvägen 52
423 61 Torslanda
Mobil: 0762-098760
camilla.clasen@saltsjonutveckling.se