Saltsjön utveckling
Saltsjön utveckling
 
 
INDIVIDUELL LEDARUTVECKLING
Syfte:
Att skapa trygghet i ledarrollen och lyft den egna förmågan. Kursdeltagaren får insikt om den egna ledarstilen och om hur man agerar och reagera i olika situationer som man kan ställas inför som ledare. Insikt i hur man upplevs av andra, hur man påverkar andra samt vilka signaler man skickar ut medvetet eller omedvetet.

Målgrupp:
Chefer, projektledare och ledare.

Innehåll:
Liknande innehåll som på första delarna på de övriga ledarkurserna men med skillnaden att kursen inte utförs i grupp utan enskilt.

Teoripass blandas med praktiska övningar där vi drar paralleller till liknande situationer i arbetslivet. Exempelvis personal som inte gör det man som ledare vill. Hur motivera man som ledare, hur skapar man trygghet.
  • Testa tre olika ledarstilar
  • Reflektion
  • Klar kommunikation
  • Komfortzonen
  • Nå mål och överkomma hinder
  • Situationsanpassning - balansen mellan fokus, energi, kontroll och intention
  • Respekt och förtroende
Prisexempel:
- 4 tillfällen om 2 timmar vardera: 7.500:- ex. moms.
KONTAKTINFORMATION
Saltsjön Utveckling
Nolviksvägen 52
423 61 Torslanda
Mobil: 0762-098760
camilla.clasen@saltsjonutveckling.se