Saltsjön utveckling
Saltsjön utveckling
 
 
BLIVANDE/NY CHEF 2 + 2 DAGAR
Att bli ledare är en utmaning som med rätt support och guidning kommer att bli en fantastisk upplevelse. Att få medarbete och verksamhet att växa är en av livets bästa erfarenheter.

Syfte:
Att skapa trygghet i ledarrollen och lyfta den egna förmågan genom att ge insikt om din ledarstil och om hur du agerar och reagera i olika situationer som man ställs inför som ledare. Insikt i hur man upplevs av andra, hur man påverkar andra samt vilka signaler man skickar ut medvetet eller omedvetet.

Målgrupp:
Blivande chefer/projektledare och personer som varit chef/projektledare en kort tid.

DEL 1 (2 DAGAR)

Innehåll:
Under de två första dagarna arbetar vi med insikt och utveckling av den egna ledarstilen.

Teoripass blandas med praktiska övningar där vi drar paralleller till liknande situationer i arbetslivet. Exempelvis personal som inte gör det man som ledare vill. Hur man motiverar och skapar trygghet.
 • Testa olika ledarstilar
 • Trovärdigt ledarskap
 • Feedback- ta och ge på ett konstruktivt sätt
 • Platina regeln, olika kommunikations stilar
 • Medarbetarperspektivet
 • Komfortzonen, utöka sin egen och sin personals
 • Nå mål och överkomma hinder
 • Situationsanpassning - balansen mellan fokus, energi och kontroll
 • Delat ledarskap
DEL 2 (2 DAGAR)

Innehåll:
Under de två fortsättningsdagarna, återkopplar vi till den egna ledarstilen och följer upp uppgifter man fått med sig från det första tillfället. Samt arbetar med gruppdynamik och ledarskap.

 • Respekt och förtroende
 • Skapa trygghet
 • FiRO grupputvecklingsteori
 • Ingå i grupp (praktiska övningar)
 • Leda grupper (praktiska övningar)
 • Fördela arbete (praktiska övningar)
Prisexempel:

Två dagar
- Upp till 7 personer: 19.500:- ex. moms.
- 8-12 personer: 35.000:- ex. moms.

Två dagar + Två dagar
- Upp till 7 personer: 39.000:- ex. moms.
- 8-12 personer: 70.000:- ex. moms.
KONTAKTINFORMATION
Saltsjön Utveckling
Nolviksvägen 52
423 61 Torslanda
Mobil: 0762-098760
camilla.clasen@saltsjonutveckling.se